štvrtok 28. januára 2016

MOD´SPE Paris in Bratislava!

Bol mrazivý, ale slnečný januárový deň keď sa hŕstka novinárov a blogerov stretla vo Francúzskom inštitúte v Bratislave, aby sme sa dozvedeli skvelú novinku z oblasti módy. Významná francúzska vysoká škola s hlavným sídlom v Paríži MOD´SPE PARIS otvára brány pre nových študentov priamo v Bratislave! Zatiaľ sa otvára 3-ročné bakalárske štúdium, ktoré začne v septembri 2016 v odbore Produktový manažér pre módny marketing a dizajn. "MOD´SPE Paris formuje talenty, profesionálov schopných zvládnuť marketinové a obchodné stratégie, nákup, komunikáciu v odvetví módy a dizajnu," vysvetľuje Daniel Wertel, riaditeľ MOD´SPE Paris a predseda Francúzskej federácie dámskej konfekcie.
Škola bude mať sídlo na Hviezdoslavovom námestí a vzdelávanie bude prebiehať v anglickom jazyku. Už počas štúdia študenti absolvujú niekoľkomesačnú odbornú prax v niektorom z módnych domov. Po skončení štúdia získajú absolventi francúzsky diplom, teda zhodný s diplomom nadobudnutým na parížskej škole. Keďže ide o súkromnú vysokú školu, školné si hradia študenti a nie je to lacný špás. Ročne vás táto škola bude stáť 7850 eur. 
A prečo práve Bratislava? Zástupcovia MOD´SPE Paris sa vyjadrili, že naše hlavné mesto má nielen unikátnu polohu v centre strednej Európy, ale aj skvelú atmosféru, priateľský a pozitívny prístup. 
Ak sa teda práve teraz rozhodujete na akú vysokú školu si podať prihlášku a láka vás svet módy, toto je jedinečná príležitosť ako doň vstúpiť.

It was freezing, but sunny January day when a few journalists and bloggers met in the French Institute in Bratislava to got some interesting news from fashion. Significant French university MOD´SPE Paris headquartered in Paris opens doors to new students right in Bratislava! While it is opening a three-year Bachelor's study, which will begin in September 2016 in the field of Product manager for fashion marketing and design. "MOD´SPE Paris forms the talents and professionals who will be able to handle marketing and business strategies, purchasing, communication in fashion and design," tells Daniel Wertel, director MOD´SPE Paris and President of the French Federation of women's clothing.
The school will be located on Hviezdoslavovo square and education will be only in English language. During the studies the students take part several months of professional experience in one of the fashion houses. After study the graduates receives a French diploma, which conforming to diplomas at the school in Paris. Because it is a private college, tuition is paid by the students. The cost for one year is 7850 eur.
And why Bratislava? Representatives MOD´SPE Paris have said that our capital city has unique location in the middle of Europe, but also a great atmosphere, friendly and possitive attitude.
If you are considering on what university to go and attracts you the fashion world, this is a unique opportunity how to enter in it.

štvrtok 21. januára 2016

huge grey scarf

Pravdepodobne som vám to povedala už tisíckrát, zima nie je moje obľúbené ročné obdobie... Stále mrznem. Takže keď uvidíte postavičku s obrovským šálom, ktorej trčí len nos, oči a kúsok hlavy, s najväčšou istotou som to ja :D Obrovské šály to je moje! A keď prší alebo sneží, prehodím si ich cez hlavu.

Probably I've told you thousand times, winter isn't my favourite season... I'm still freezing. When you will see a figure with a huge scarf and you will see only nose, eyes and a bit from head, certainly it's me :D Huge scarves, love them! And when it rains or snows I put it over my head. 

rolák/turtleneck shirt - Stradivarius
rifle/jeans - H&M
kabát/coat - Zara
šál/scarf - Zara
topánky/biker boots - CCC, Lasocki
rukavice/gloves - H&M

Photos by: Escorpi photography

nedeľa 17. januára 2016

styling workshop PROJEKT 72

Minulý víkend som sa zúčastnila akcie plnej workshopov s názvom PROJEKT 72. Žilina, kde sa projekt konal, sa tak stala na 72 hodín dejiskom plným nadšených a odhodlaných jedincov, naučiť sa niečo nové. Dokopy bolo osem workshopov - fotografia, móda a styling, varenie, barmanstvo, dj-ing a vj-ing, tanec, video a postprodukcia, parkur a  graffiti. Ubytovaní sme boli v hoteli Holiday Inn a po celý čas sa o nás špičkovo starali! O jedlo, pitie a zábavu nebolo núdze. 
Ja som som zúčastnila módy a stylingu. Ten bol rozdelený na tri časti. Styling viedli Dominika Svetíková a Natália Pažická, vlasy Monika Kalická a vizáž Lucia Lucid Sládečková, (s ktorou som už spolupracovala na pár projektov, napríklad na tomto). Celý PROJEKT 72 vyvrcholil veľkolepou párty. 
Bol to úžasný víkend, na ktorý len tak skoro nezabudneme. Keď sme odchádzali domov, boli sme ako malé deti, čo sa vracajú z tábora a vôbec sa nám teda nechcelo! Všetci sme si odniesli nové skúsenosti, zážitky a priateľstvá. Ďakujeme organizátorom aj hosteskám za perfektnú prácu!
Fotky sú od viacerých fotografov a tie z mobilov majú veľmi zlú kvalitu, za čo sa ospravedlňujem :)

Last weekend I attended a project full of workshops called PROJEKT 72. The project took place in a town Žilina. There were eight workshops - photoshooting, fashion and styling, cooking, bartending, dj and vj, video and postproduction, parkur and graffiti. We stayed in a hotel Holiday Inn and felt like pigs in the rye. We had still something to eat, drink and still had fun. 
I attended a workshop for fashion and styling. It was divided on three parts. Leaders for styling were Dominika Svetíková and Natália Pažická, hair Monika Kalická and make-up Lucia Lucid Sládečková (we have worked together on some projects, for example here). The whole PROJEKT 72 ended with a magnificent party.
It was amazing weekend on which we won't forget so early. When we were leaving, we were like children returning home from camp and we didn't  want to go! Everybody has taken with themselves new experiences, skills and friendships. Thanks to organizers and hostesses for a great job!
Photos come from various photographers and those from mobile phones have horrible quality, so I have to apologize for it :) 
Dostávali sme aj darčeky./ We've got also some presents.


Počas môjho workshopu som si odbehla do vedľajšieho ateliéru na workshop fotografov, kde som im pózovala pred objektívmi./ During my workshop I went to atelier next to us where was workshop for photographers. So I spent a  few minutes in front of their lenses.

Pár fotiek z iných workshopov./ A few photos from other workshops.

Naša záverečná párty bola vo veľkom štýle v synagóge. Jedlo sa, pilo sa, tancovalo a zabávalo až do skorého rána. Každý workshop samozrejme tiež predviedol, čo sa za posledné dni naučil. Náš tím mal menšiu módnu prehliadku./ Our closing party was in a big style in the synagogue. We were eating, drinking, dancing and having fun until the early morning. Each workshop also performed what they have learned. Our team had a short fashion show.

V zákulisí pred módnou prehliadkou./ Backstage before fashion show.


Šialenstvo vo fotokutik.sk a maľovanie svetlom./ Madness in fotokutik.sk and painting with light.

Ak ste sa dostali až sem, gratulujem! Úspešne ste sa preklikali množstvom fotiek :D A tajne dúfam, že sa vám aj takýto typ postu páčil :) Dajte mi vedieť.

If you have got this far, congratulation! You have successfully scrolled a lot of photos :D And secretly hope you also liked this type of post :) Let me know.