štvrtok 28. januára 2016

MOD´SPE Paris in Bratislava!

Bol mrazivý, ale slnečný januárový deň keď sa hŕstka novinárov a blogerov stretla vo Francúzskom inštitúte v Bratislave, aby sme sa dozvedeli skvelú novinku z oblasti módy. Významná francúzska vysoká škola s hlavným sídlom v Paríži MOD´SPE PARIS otvára brány pre nových študentov priamo v Bratislave! Zatiaľ sa otvára 3-ročné bakalárske štúdium, ktoré začne v septembri 2016 v odbore Produktový manažér pre módny marketing a dizajn. "MOD´SPE Paris formuje talenty, profesionálov schopných zvládnuť marketinové a obchodné stratégie, nákup, komunikáciu v odvetví módy a dizajnu," vysvetľuje Daniel Wertel, riaditeľ MOD´SPE Paris a predseda Francúzskej federácie dámskej konfekcie.
Škola bude mať sídlo na Hviezdoslavovom námestí a vzdelávanie bude prebiehať v anglickom jazyku. Už počas štúdia študenti absolvujú niekoľkomesačnú odbornú prax v niektorom z módnych domov. Po skončení štúdia získajú absolventi francúzsky diplom, teda zhodný s diplomom nadobudnutým na parížskej škole. Keďže ide o súkromnú vysokú školu, školné si hradia študenti a nie je to lacný špás. Ročne vás táto škola bude stáť 7850 eur. 
A prečo práve Bratislava? Zástupcovia MOD´SPE Paris sa vyjadrili, že naše hlavné mesto má nielen unikátnu polohu v centre strednej Európy, ale aj skvelú atmosféru, priateľský a pozitívny prístup. 
Ak sa teda práve teraz rozhodujete na akú vysokú školu si podať prihlášku a láka vás svet módy, toto je jedinečná príležitosť ako doň vstúpiť.

It was freezing, but sunny January day when a few journalists and bloggers met in the French Institute in Bratislava to got some interesting news from fashion. Significant French university MOD´SPE Paris headquartered in Paris opens doors to new students right in Bratislava! While it is opening a three-year Bachelor's study, which will begin in September 2016 in the field of Product manager for fashion marketing and design. "MOD´SPE Paris forms the talents and professionals who will be able to handle marketing and business strategies, purchasing, communication in fashion and design," tells Daniel Wertel, director MOD´SPE Paris and President of the French Federation of women's clothing.
The school will be located on Hviezdoslavovo square and education will be only in English language. During the studies the students take part several months of professional experience in one of the fashion houses. After study the graduates receives a French diploma, which conforming to diplomas at the school in Paris. Because it is a private college, tuition is paid by the students. The cost for one year is 7850 eur.
And why Bratislava? Representatives MOD´SPE Paris have said that our capital city has unique location in the middle of Europe, but also a great atmosphere, friendly and possitive attitude.
If you are considering on what university to go and attracts you the fashion world, this is a unique opportunity how to enter in it.

1 komentár:

  1. bude to určite zaujimave a lákavé, ale čo tá cena... :) am

    OdpovedaťOdstrániť